Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejle Håndbold Klub
Onsdag d. 15. august 2018 kl. 19.00 i DGI huset

Dagsorden er flg.:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om klubben i det forløbne år til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Pernille Lysholm Hansen (modtager genvalg), Trine Færgemann Jensen

(modtager ikke genvalg), Dorte Schønning (modtager genvalg).

Der ud over ønsker Bo Jordansen at udtræde af bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage

før generalforsamlingen. Forslag sendes til Dorte Schønning på mail dk@adtention.dk

Vel mødt

Bestyrelsen i Vejle Håndbold Klub

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik