Torkild Badens Mindepokal

Torkild Badens Minde er indstiftet til minde om, og i respekt for det store stykke lederarbejde, som nu afdøde Torkild Baden igennem en lang årrække ydede for Vejle Håndbold Klub. Torkild Baden afgik ved døden i en alder af 55 år, d. 1 april 2000, dagen før hans største ønske for klubben blev opfyldt, nemlig at Vejle Håndbold Klubs 1. hold damer rykkede op i 2. Division.

Pokalen er en evigt vandrende pokal, som tildeles for ét år af gangen til en af Vejle Håndbold Klubs ledere, der i det forgangne år har ydet en ekstraordinær indsats for klubben. Ved en leder kan forstås:

  • Træner
  • Holdleder
  • Bestyrelsesmedlem
  • Udvalgsmedlem
  • Anden person, der har ydet en aktiv leder indsats for Vejle Håndbold

Indstilling og udvælgelse af pokal modtagere foretages af en af bestyrelsen, til formålet nedsat komite og samtlige af klubbens medlemmer kan overfor komiteen fremkomme med forslag til kandidater. Pokalen uddeles hvert forår i forbindelse med generalforsamlingen i Vejle Håndbold.

Pokalen er skænket af Torkild Badens tidligere arbejdsgiver Anders Ditlev A/S i Vejle.

Tidligere modtagere af Mindepokalen:

2000: Nils Jørgensen, træner 1. hold damer

2001: Mogens Jørgensen

2002: Linda Jørgensen, formand

2003: Freddy E. Nielsen, formand

2004: Kirsten Ishøj, Marketing

2005: Eva Boesen, Marketing

2006: Henrik Steffensen, Elite og sponsoransvarlig

2007: Peter Kaltoft, Bestyrelsesmedlem

2008: Gitte Knudsen, Ungdom

2009: Jonas Isaksen, Ungdom

2010: Gitte Nipper, Ungdom

2011: Christina Fischer, Bestyrelsesmedlem

2012: 1. hold damer

2013: Vejle Cup

2014: Poul Woer

2015: Lotte Damkjær

2016: Jonas Primdahl og Simon Færgemann Jensen

2017: Dorte Schønning, Bestyrelsesformand

2018: Mette Torp

2019: De attraktive forældre

2021: Trine Bennetsen

2022: Kenneth Pretzmann Bøgelund