Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vejle Håndbold Klub.

26. juli 2023

Generalforsamling Vejle Håndbold Klub

Placering: DGI-Huset, Vejle (møderum Frekvensen på 1. sal)

Dato: Onsdag d. 16. august 2023

Klokkeslæt: Kl. 18.00-19.30

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vejle Håndbold Klub.

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Sportsudvalgets beretning

 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 5. Forelæggelse af budget til orientering

 6. Godkendelse af ændringer af vedtægter:
  §3.4, §3.5, §4.1, §4.2, §5.1, §5.2, §5.3, §5.6, §5.7, §5.8, §8.9, §8.10, §9.2, §11.3, §11.4

 7. Behandling af indkomne forslag

 8. Valg til bestyrelse
  Lotte Damkjær – ikke på valg
  Mogens Rossen – ikke på valg
  Mathias Havn Sørensen – ikke på valg
  Christopher Nørgaard – suppleant ikke på valg
  Thomas Viuff – suppleant modtager genvalg
 9. Valg af revisor
 10. Uddeling af Torkild Badens Mindepokal
 11. Eventuelt

Forslag til behandling af dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Lotte Damkjær på mail:
formanden@vejlehk.dk

Vi håber på at se rigtig mange. Vel mødt!
Bestyrelsen i Vejle Håndbold Klub
Lotte Damkjær


Gå tilbage til nyhedsoversigten