Regler

Der spilles efter Dansk Håndbold regler. Dog er der ingen sideskift ved halvleg. Husk at aflevere holdkort før den første kamp. Afleveres på stævnekontoret i DGI-huset Vejle. HUSK: Spillere må kun spille på 1 hold under turneringen, dog må spiludvikling benyttes.

Førstnævnte hold stiller op under uret og medbringer bold. Sidst nævnte hold skifter trøjer, eller spiller med overtrækstrøjer hvis begge hold har samme klubfarve. Overtrækstrøjer findes ved dommerbordet, og bedes leveret tilbage straks efter brug. 

Protest
Ønsker et hold at indgive protest mod dommere, officials eller et andet hold, skal protesten afleveres skriftligt til turneringsledelsen senest 15 min. efter slut fløjt, vedlagt kr. 300,-. Disse betales tilbage hvis protesten tages til følge

Tillæg til Turneringsreglementet
Ved uafgjort i finalekamp efter ordinær spilletid går man direkte til straffekast jævnfør DHF's regler. Hvis en klub har mere end 12 spillere pr. hold, skal der afleveres et holdkort på stævnekontoret i DGI-huset Vejle med alle navnene på inden stævnet. Derefter skal der skrives et holdkort til hver kamp, med navnene på de spillere der deltager. Der må gerne optages video under stævnet, dog er medbringelse af udstyr på eget ansvar.