Ordensregler

Det er på det strengeste forbudt at ryge på skoler og gymnasier i Vejle, både inde og ude, dette gælder også E-cigaretter. Borde og stole må ikke fjernes fra klasselokalerne og undervisningsmaterialer og andet udstyr må ikke berøres.

Øl, vin og spiritus må ikke medbringes på skolerne.

Overholdes disse regler ikke, kan det medføre erstatningskrav/træk i det indbetalte depositum for ødelagte ting, samt bortvisning fra stævnet.

Den ansvarlige leder for holdet bedes orientere sine spillere om, at samtlige anvisninger og henvisninger fra Vejle Cup-ledelsen og vagter på skolerne skal følges ubetinget.

VIGTIGT

Ved Vejle Cup har vi haft store udfordringer på overnatningsstederne, derfor har vi besluttet, at det ikke er tilladt at drikke alkohol på skolerne (og i hallen). 

Vi forventer, at klubberne og holdene vil efterleve dette forbud.

 

OBS! Parkering udenfor P-pladserne kan medføre en parkeringsafgift!

Vis hensyn

Som det nok er de fleste klubber bekendt, så er det frivillig arbejdskraft, der bruges i forbindelse med et stævne og de fleste steder skal klubberne selv klargøre og rydde op efter sig i hallerne.

Vi vil gerne henstille til alle deltagerne i Vejle Cup at man udviser sportsånd til gavn for alle disse hjælpere, så de ikke mister lysten til at hjælpe en anden gang.

Derfor: Ryd op efter dig, hvor du end måtte befinde dig i stævneområdet. Smid ikke affald på gulvene i hallerne, men benyt de opstillede skraldespande.

Ved aftenfesten: smid ikke flasker, drikkebægre og andet på parkeringspladsen, ej heller i buske og anden beplantning.

Benyt de opstillede skraldespande.

Vi siger på forhånd tak for jeres hjælp/velvilje vedr. renholdelse.


Vejle Cup 2024 sponsorer