Indkaldelse - Generalforsamling 2019

15. juli 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejle Håndbold Klub

onsdag d. 14. august 2019 kl. 19.00 i DGI huset.

Dagsorden er flg.:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om klubben i det forløbne år til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
    På valg er: Peter Thomsen, Kent Pretzmann Jensen og Lisbeth Selimann Rasmussen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til Dorte Schønning på mail dk@adtention.dk

Vel mødt

Bestyrelsen i Vejle Håndbold Klub

Dagsorden - generalforsamling20190814

******

Vi håber at se dig - giv evt. lyd på Facebook: https://www.facebook.com/events/615159782243830/


Gå tilbage til nyhedsoversigten