Formandens beretning

17. august 2016

Wauw

Det er vist det ord, der bedst kan kendetegne den sæson Vejle Håndbold Klub netop har afsluttet.

På generalforsamlingen 12 august sidste år skød vi starten på en ”ny klub” i gang.

En sæson, der på mange måder kan skrives ind i historiebøgerne.

Èn samlet klub, ét samlet træningssted, en sund økonomi med plus på kontoen, et nyt logo, nye farver, en klub med egen håndboldskole, en klub med et velfungerende sportsudvalg, sponsorudvalg, attraktive unge, attraktive forældre, award udvalg, Vejle Cup udvalg, PåskeCup udvalg og snart et mentorudvalg. Alt i alt en klub med en masse engagerede spillere, trænere, forældre, frivillige og samarbejdspartnere.

Wauw.

Det er vildt, hvad vi har nået på det første år. Selv om vi nogen gange godt kan tænke, åh, det går ikke stærkt nok, vi har ikke nået det og det. Men kære venner, Vi er kun 1 år gamle. Vi er på vej.

Det vi har opnået og det vi har gang i, er også blevet bemærket i JHF. Vi er én af de 5 klubber i kreds 8, der er udvalgt til at deltage i et DHF seminar omhandlende Udvikling og forandring. En anderkendelse for de ting vi går og arbejder med.

Det har været en fantastisk rejse. Men det har også været en rejse, der har stødt på udfordringer og bump på rejsen. Men udfordringer som alle har haft viljen til at løse. Vi har desværre været nød til at sige farvel til et par trænere undervejs, men vi er helt sikkert landet på benene. Men vi er udfordret på mange områder. Vi skal være bedre til at fastholde spillere, og selvfølgelig tiltrække nye. Vi er udfordret på ungdomsårgangene – specielt U16 og U18. Hvis vi ikke får større bredde i disse årgange får vi ikke en stærk nok seniorafdeling. Vi skal være bedre til at sikre, at vi får spillerne retur fra efterskolerne.

Fx har vi i dag ca 40 U14 drengespillere. Hvad gør vi for at sikre, at disse bliver i Vejle HK og bliver seniorer i klubben. Det er noget at dette vi skal have fokus på i den kommende sæson.

Og hvordan får vi større tilgang i børnerækkerne - også et af vores fokusområder.

Så der er masser af udfordringer at tage fat på for den nye bestyrelse i det kommende år, og jeg er sikker på, at vi nok skal lykkes med det.

Sportsligt:

Sportsligt har det været et ok år. Vi har haft hold i alle rækker på nær U16 piger og U18 drenge. Og så har vi være udfordret på enkelte hold som fx U16 drenge og jyllandsserie damer mht antallet af spillere.

På senior siden har vores 3. Div. damer haft en stærk sæson og sluttet på en 4 plads. Rigtig godt gået, da truppen ikke har været særlig bred. Tak til Benny Brandt for det store stykke arbejde han har gjort med damerne. Jyllandsserie damer formåede at blive i jyllandsserien, og det var målsætningen fra sæsonstart. Tak for Morten Mathiesen for at træde til ved juletid.

Serie 3 damer har haft en fantastisk sæson og sluttede af med at rykke op i serie 2. Tillykke til hele holdet. Og tak til Mette Torp for at tage trænertjansen på trods af mange andre opgaver i klubben.

Jyllandsserie herrer og serie 2 herrer forblev i deres rækker. Rigtig godt. Og det var dejligt at se, at de nyoprykkede U18 spillere faldt rigtig godt ind på holdene. Tak til Lars og Kristian for jeres indsats.

Ungdom:

På ungdomssiden forsøgte U14 piger U14 drenge, U16 drenge og U18 piger at kvalificere sig til 2. Div. Men desværre lykkes det ikke. Men både U14 piger, U14 drenge og U18 piger – begge hold – klarede sig så godt i 1. Halvdel af sæsonen, at de rykkede i 2. Div. Rigtig godt klaret. 1. Hold U18 piger kom endda til JM, som de desværre tabte. Men flot sæson for disse hold sluttende af med kredsvinder i både U14 piger og drenge og U18 piger.

U 14 piger og U14 drenge har været en fantastisk succeshistorie. I løbet af sæsonen er der kommet flere og flere spillere til, hvilket resulterede i 3 hold for begge grupper. Et stort og flot stykke arbejde er der gjort fra trænernes side. Og det er der gjort fra alle ungdomstrænerne. Tak for det

Vores store udfordring på ungdomssiden er U16 årgangen. Der er allerede igangsat en masse ting for at sikre, at vi i fremtiden har hold i disse årgange.

Børneafdelingen:

Sæsonen 2015/2016 blev forandringens år.

Det blev sæsonen, hvor de sidste børnehold blev rykket til DGI huset, hvilket har haft en betydning for rekrutteringen og fastholdelsen af børnespillere. Vi har oplevet en lille tilbagegang i antallet af spillere. Det forventer vi at hente ind i den kommende sæson igen.

Vi har i den forgangne sæson har fokus på at skaffe unge trænere og hjælpetrænere, som sammen med erfarne trænere kan lave god og udviklende træning for vores børnespillere. Vi synes vi er lykkedes med en god trænersamsætning på tværs af børneholdene og vi har mange gengangere til den kommende sæson, som gerne vil udvikle videre på deres trænerkompetencer. En stor tak for indsatsen skal lyde til de mange trænere.

Børneholdene i Vejle HK har generel set haft en god sæson med mange flotte resultater, og en masse gode oplevelser både på og uden for banen.

Med flytningen til DGI Huset har Vejle HK fået mere træningstid pr. hold på halgulvet, hvilket på sigt skal bidrage til at vi får skabt et attraktivt træningsmiljø. Vi har fået afviklet de først hjemmestævner, hvor mange af klubbens hold har spillet i DGI Huset. Det har været nogle dejlige søndage, og de Attraktive Forældre har bidraget med kaffe, rundstykker og kage til at vi får skabt et godt socialt miljø i DGI huset.

En stor tak til alle børnetrænerne, for det kæmpe arbejde I gør for vores børn I klubben.

I forbindelse med vores fantastiske rejse, er der nogle, der skal have en speciel tak for året der gik.

Lotte, det har været en kæmpe udfordring at samle hele klubben i DGI. At have den daglige dialog med DGI, få tingene til at hænge sammen, det er guld værd. Tak for din store indsats.

Sportsudvalget – I har gjort en kæmpe indsats for at få trænerkabalen til at gå op. Op den dialog I løbende har med trænerne har hjulpet os i bestyrelsen rigtig meget. Og at I så starter træneruddannelse op, er bare fantastisk. Tak for jeres store indsats, vi håber I bliver ved.

Sponsorudvalget – I har virkelig formået at få solgt klubben godt. At få finansieriet vores nye klubtøj – det er ret godt gået. I har lagt barren højt, så vi har store forventninger til jer til den kommende sæson. Tak for jeres store indsats.

De attraktive forældre – jeres indsats til vores hjemmestævner søndag har været et super initiativ til at skabe det sammenhold vi som klub vægter rigtig højt. Og jeres mange arrangementer for børnene hen over sæsonen, det er meget prisværdigt. En stor tak til de attraktive forældre, vi glæder os og ser frem til endnu en sæson med miljø-skabende aktiviteter i DGI Huset.

De attraktive unge – tak for de spændende aktiviteter I laver for børnene. Fedt at høre fra forældre og andre, hvor begejstrede børnene var for jeres nytårkur arrangement. Vi håber, at I vil fortsætte I den kommende sæson.

Tak til Vejle Cup og Påske cup udvalgene for den store indsats I leverer I at arrangere disse stævner. At Vejle HK kan få et økonomisk bidrag hvert år, betyder rigtig meget for de aktiviteter vi kan sætte i søen. Vi håber, I bliver ved en del år endnu.

Og så fik vi os lige en håndboldskole. Tak til Simon og Jonas for at I greb dette projekt, og gjorde det til virkelighed. 160 børn - totalt udsolgt. En fed uge, hvor der var højt humor. Det er rigtig sejt gået. Tusinde tak for det. Vi håber, at I vil arrangere det næste år igen.

Så vil jeg gerne sige tak til Martin og hans folk fra CrossMind, der har udviklet vores nye logo, vores materialer mv. Vi er rigtig glade for, at I vil være med på vores rejse, og ser frem til at vores nye hjemmeside bliver lanceret.

Tak til DGI huset for samarbejdet I den forgangne sæson. Og en stor tak til Vejle kommune for jeres store hjælp til at få samlet klubben I DGI.

Årets Resultat

Årets resultat er meget tilfredsstillende. Vi har fået al gæld indfriet og har nu en positiv egenkapital. Vores mål er, at vi har et plus op kontoen på kr. 450.000 kr inden sæsonen starter, så vi kan have en god likviditet inden sæsonstart.

Til slut vil jeg gerne sige TAK til alle i og omkring Vejle Håndbold. Det være sig spillere, trænere, udvalgsmedlemmer og alle I frivillige. Uden jeres store indsats, ville vi ikke kunne drive denne klub.

En speciel TAK skal der lyde til resten af bestyrelsen for en kæmpe indsats i 2015/16. De mange tiltag og udfordringer vi har fået igennem den sidste sæson, har I gået til med en kæmpe arbejdsindsats, og hele tiden haft troen på, at det skulle lykkes.

Tak til dig, Christina, for det store arbejde du har ydet for Vejle Håndbold igennem rigtig mange år. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig I bestyrelsen, og vi håber, at du vil fortsætte dit arbejde I Vejle cup. Tusinde tak.

Og en special tak til Kent, Bo og Peter. Det har ikke altid været lige let for jer, I al vores indforstået snak der har været mellem os andre. Men I har virkelig været med til at gøre en forskel. Jeg håber, at I alle vil fortsætte i bestyrelsen I mange år.

Tak for denne sæson - og tak for et fantastisk samarbejde.

August 2016 - Dorte Schønning Formand


Gå tilbage til nyhedsoversigten