Generalforsamling Vejle Håndbold Klub

22. juli 2021

 

Vejle, 22. juli 2021

Placering:
DGI-Huset, Vejle

Dato:
Torsdag d. 12. august 2021

Klokkeslæt:
Kl. 18.00-20.00

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejle Håndbold Klub.

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Sportsudvalgets beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget til orientering
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
  1. Lotte Damkjær – ikke på valg
  2. Mogens Rossen – ikke på valg
  3. Lars Hedegaard – på valg og modtager genvalg
  4. Allan Windeballe – (supp.) på valg og modtager genvalg
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Uddeling af Torkild Badens Mindepokal (suspenderet grundet Covid19)
 10. Eventuelt

Forslag til behandling af dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Lotte Damkjær på mail adr.: formanden@vejlehk.dk

Vi håber på at se rigtig mange. Vel mødt!

Bestyrelsen i Vejle Håndbold Klub
Lotte Damkjær


Gå tilbage til nyhedsoversigten