General-forsamling i VHK

31. juli 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejle Håndbold Klub mandag den 14. august 2017 kl. 19.00 i mødelokale Frekvensen på 1. sal i DGI huset.

Dagsorden er flg.:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubben i det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Kent Preetzmann Jensen (modtager genvalg), Peter Thomsen (modtager genvalg), Bo Jordansen (modtager genvalg), Helle Plagborg (modtager ikke genvalg). Derudover ønsker Mette Torp Villadsen at udtræde af bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt herunder uddeling af Torkild Badens Mindepokal.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Dorte Schønning på mail dk@adtention.dk

Vel mødt!
Bestyrelsen i Vejle Håndbold Klub


Gå tilbage til nyhedsoversigten