Kørselsgodtgørelse mv

Vejle HK godtgør trænerens udgifter iht. kontrakt og efter de til enhver tid gældende regler og efter de af Skatterådet fastsatte takster. 

Træneren skal i forbindelse med udbetalingen af den skattefri godtgørelse, udlæg mv. fremlægge et specificeret regnskab, jvf. Danmarks Idræts-Forbunds skema vedrørende skattefri godtgørelser mv.

De skattefri godtgørelser mv. udbetales efter aflevering af omkostningsgodtgørelse, hvoraf den sidste senest skal være kassereren i hænde den 15. maj indeværende år, og senest 14 dage efter klubbens kasserer har modtaget de nødvendige bilag.

Opgørelsen fremsendes til: faktura@vejlehk.dk

https://www.dif.dk/media/mz2nbxfh/skattefri_godtgorelser.pdf?la=da