Indkaldelse - EKSTRAORDINÆR generalforsamling

13. november 2019

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Vejle Håndbold

onsdag d. 27. november kl. 19.00 i DGI huset, Vejle

Dagsorden er flg.:

 1. Valg af dirigent

 2. Ændring af vedtægterne
  §5 Ledelse
  §5.1 Klubben ledes af en generalforsamlings valgt bestyrelse bestående af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

  Dette ønskes ændret til:
  §5.1 Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

  §5.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  Dette ønskes ændret til:
  §5.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær

 3. Valg af ny bestyrelse
  På valg er: Peter Thomsen, Lisbeth Selimann Rasmussen, Pernille Lysholm Hansen, Kenneth Pretzmann Bøgelund, Kent Preetzmann Jensen, Pia Andreasen Jensen og Dorte Schønning.

Flg. ønsker at opstille: Lotte Damkjær, Mogens Rossen og Lars Hedegaard

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Vejle HK


Gå tilbage til nyhedsoversigten