Ordensregler - gælder under hele stævnet

Vi opfordrer på det kraftigste, at folk viser hensyn til hinanden, og henstiller til, at der efter kl. 24.00 er ro på gangene. Da et stævne altid betyder nye bekendtskaber, henviser vi til, at de dertil indrettede opholdsstuer benyttes. Her kan man i et stille toneleje hygge sig. Vi forbeholder os ret til at bortvise folk fra stedet hvis de bliver for højtråbende.

Øl og spiritus må under ingen omstændigheder indtages eller opbevares på skolerne eller skolernes område. Ej heller i DGI-huset Vejle. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig diskvalifikation samt bortvisning af de implicerede parter.

Vi opfordrer klubberne til at sende ansvarsbevidste ledere, så cuppen kan afholdes i en god sportslig ånd. Vi henstiller til, at det kun er tilladt at benytte bolden i hallerne. Hvis dette overtrædes bortfalder depositum fra det pågældende hold.

 

Regler for lokaler på indkvarteringsstederne
Tag Jeres værdigenstande med, da der bliver ikke låst ind til klasseværelserne. - Rygning forbudt.
Stole og borde MÅ IKKE fjernes fra klasselokalerne.
Undervisningsmateriale og udstyr må IKKE berøres. 

Gangene på skolerne må under ingen omstændigheder blokeres med stole og borde fra klasselokalerne. Ej heller er det acceptabel at opbevare tasker m.m. på gangene(krav fra brandmyndighederne).

Der kan kun klædes om og bades i DGI-huset Vejle.
Åbent fra 07:00 hver dag under stævnet.

OBS!! Det er vigtigt, at borde og stole bliver sat rigtigt på plads i klasselokalerne.
Se tegninger eller billeder.
Hvis møblerne ikke er stillet korrekt, tilbagebetales depositum ikke.